Reeuwijk-Brug - Haastrecht

31 juli 2012 - Haastrecht, Nederland

Cas had helemaal gelijk: dit was een mooie etappe! Het was een regenachtige dag, af en toe een buitje - net niet genoeg om steeds m'n jas aan en uit te trekken. Gaf niet, ik liep mezelf steeds droog, het was wel lekker. Wat wel vervelend was, was de grote hoeveelheid muggen en dazen. Ook waren er veel draden over de weg gespannen......spinnewebdraden wel te verstaan. Ik liep dus deze route vandaag als eerste maar ook alleen. Ik heb er nu zo'n 80 km opzitten en kom niet of nauwelijks iemand tegen en word door niemand ingehaald. Ik loop natuurlijk wel snel :-) maar haal zelf ook niemand in. Nu al een eenzame pelgrim dus.

Het eerste stuk loop ik op een soort dijkje tussen de Reeuwijkse Plassen. Erg mooi weids uitzicht naar links en rechts. Ik ben vroeg dus is het nog heel rustig op een enkele hondenuitlater na. Er is een opmerkelijk verschil tussen de veenplassen Broekvelden en Ravensberg. Broekvelden is in 1890 opnieuw drooggelegd. Maar er viel nog wat te winnen: zand. Voor de aanleg van de A12 en voor de Goudse nieuwbouwwijken was veel zand nodig. Broekvelden werd tot ruim dertig meter diep uitgebaggerd. Vooral tijdens een vorstperiode is het verschil tussen beide plassen goed te zien. Ravensberg is snel dichtgevroren. Ik rij vaak over de A12 en dan passeer ik de Enkele en de Dubbele Wiericke. Vandaag liep ik langs allebei. Deze twee parallelle boezemwateren zijn aangelegd om overtollig water van de Oude Rijn te kunnen lozen op de Hollandse IJssel, die doorgaans een beduidend lagere waterstand had. De beide Wierickes zijn in de 17de eeuw op last van Stadhouder Willem III opgenomen in de Oude Hollandse Waterlinie, die hier op zijn smalst is: nauwelijks anderhalve kilometer. De dijkjes langs de twee vaarten konden in oorlogstijd worden doorgestoken, opdat de polders onder water liepen. De gedachte was dat men op die manier de oprukkende vijand kon tegenhouden.

Gouda heette eeuwenlang in de volksmond Ter Goude, later heeft het Latijnse Golda, verbasterd tot Gouda, de oude benaming verdrongen. In Stein, vlakbij Haastrecht, heeft het Emmausklooster gestaan. Filosoof Erasmus ontving hier in 1492 zijn priesterwijding, maar een jaar later verliet hij het klooster alweer.

Ik liep vandaag 18,6 km, totaal tot nu komt dan op 82 km.

Foto’s